Dr Saffer GmbH (spol. s.r.o.), výrobca Susa krmív pre psov, sa zaoberal takmer 40 rokov filozófiou stravovania sa, pre ťažné a domácé zvieratá, pod vedením Dr. Philipa Saffera.
Od r. 1974 vyrábali krmivá pre psov a mačky, ktoré sa predávali v Európe v 18 štátoch.

Pán Saffer pri vyvíjaní koncepcie a receptúry kládol najväčší dôraz na trávenie. Produkty stále rozvíjali a podľa dnešných nárokov zodpovedne rozširovali jeho sortiment a jeho ponuku.
2001: majiteľ/ Susa, pán Dr Saffer umrel.
2006: Obnovilo sa balenie podľa dnešných nárokov.
2007: Zanikne spoločnosť Dr Saffer GmbH. Právo na uzatváranie obchodov a na výrobu kúpila firma Meganel (spol. s.r.o.). A to pre Rakúsko a pre bývalý východoeuró psky blok, a v r.
2007 Meganel (spol. s.r.o.) založila skladovú základňu, ktorá zodpovedá kritériam dnešnej dobyv obci Bezi, neďaleko mesta Győr.

Výroba pokračuje v Nemecku resp. v iných významných západo-europsky ch štátoch, a to na základe receptúr pána Dr Saffera. Toto zabezpečuje i naďalej tradicionálnu kvalitu Susa. S produktami ponúkame v plnej miere program pre kŕmenie psov, všetkých druhov, rozmerov a vekov, ako i pre špeciálne zaťažených psov, (ťahači saní, služobných a športových psov) ponúk ame plnohodnotný kŕmný program.
Meganel (spol. s.r.o.) resp. jeho predchodca od r.1994 dováža Susa kŕmivá. Toto podnikanie je majetkom rodiny Dobos, a funguje to ako rodinné podnikanie.
Naše produkty môžu kúpiť výhradne len v špecializovaných predajniach, U veľkoobchodníkov a chovateľov zvierat.
Naša filozófia:
Vyslúžiť našich partnerov /čo/ najlepšie a /čo/ najrýchlejšie so zárukou kvality.

S úctou:

Dobos Gábor, Dobos Anita

Meganel Kft. Bezi